Global Diagnostics

VitalfeldTechnologie Global Diagnostics Vitalfeld

Global Diagnostics

Tento přístroj by se mohl být Vaším nejpřesnějším a nejrychlejším asistentem pro celostní opatření

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics

Výzkumy v posledních desetiletích v oblasti biofyziky ukázaly na výsledky, které ukazují na to, že tělní systémy mezi sebou komunikují biofyzikálně. Dodávají ohromující poznatky v rámci funkčního uceleného pozorování člověka a jeho okolní prostředí. Mezi biofyziky se stále více rozšiřuje názor, že živočichové nepoužívají jen molekuly, ale i elektromagnetismus jako informační přenosný systém a to jako prostředek ke komunikaci mezi buňkami a tkáněmi.

Na podkladě kausálních funkčních vazeb a jedním vědeckým pokladem, který od roku 1993 bazíruje na výzkumu a zkušeností uživatelů našich přístrojů – vyvinul a produkuje VITATEC Products AG nového druhu přístroje pro rozšířenou analýzu a léčebné možnosti. Vývoj hard- a software probíhá výhradně v Německu a ve Švýcarsku.

Pomocí Global Diagnostics mohou být změřeny energetické účinky fyziologických změn, aby bylo možno včas podchytit celostní opatření. Tím stoupají šance, udržet zdraví a fitnes až do vysokého věku.

Měření a analýzy pomocí Global Diagnostics upozorňují na:

 • Slabá místa např. blokády fyziologických procesů těla
 • Účinky léčby z celostního pohledu
 • Změny v energetického hospodaření systémů nebo orgánů a možné na to navazující zhoršení tělních příznaků, stejně jako opatření, která tomu mají zabránit
 • Podpůrné látky ( vitamíny, minerály, enzymy, aminokyseliny), pomocí kterých mohou být podpořeny dynamické procesy v těle.
 • Okolní faktory a stravovací zvyklosti, které mohou rušivým způsobem působit na tělo.
 • Možné ovlivnění pomocí substancí

Měřící systém na fyzikálním podkladu

Těžištěm v celostním náhledu je pracování a multiple zátěžemi. U mnohostranných potíží vyvstává otázka : na jaký impuls může vůbec tělo ještě reagovat?

Každé tělo a každý systém těla, zda zdravý nebo nemocný, má individuální reakční vzorec na slabé, zevní dráždění. Na základě tohoto reakčního vzorce se dají dělat závěry a stav a funkční schopnosti orgánů nebo systémů. V rámci Vitalfeld technologie (vitální pole) byl vyvinut doposud jedinečný, fyzikální měřící a analyzační proces, který dokáže zdokumentovat energetický status fyziologických funkcí a struktur a dokumentovat je s vyobrazeními.

Pomocí měřícího systému Global Diagnostics je analyzován a zobrazen během osmi minut, reakční vzorec těla. Analýzy obsahují více jak 550 měřících objektů jako nervy, svaly, klouby, orgány, zubní kvadranty apod. stejně jako 13 tělních systémů (lymfatický, trávicí, krevní oběh apod.(. Všechny výsledky jsou zobrazeny na compultrové obrazovce.

 • Přesná a spolehlivé plně automatické měření
 • Rychle – šetří čas
 • Žádná zátěž z měření
 • Automatické vyhodnocení reakce na několika tisíci digitalizovaných substančních spekter bez zátěže těla (alergeny, homeopatika, toxiny atd)
 • Rozpoznání aktuálních elektromagnetických vlivů (např. elektrosmog), které působí na tělo
 • Jednoduchá obsluha (Windows standard)
 • Kompletní dodávka včetně notebooku s nainstalovanou testovanou software
 • Pravidelně je možno obdržet software – update
 • Pomocné texty
 • Při otázkách na aktuální měření získáte od nás podporu
 • Kontrola úspěšnosti – během průběhu ošetřování můžete na základě nových měření pomocí Global Diagnostics, zda léčba přinesla očekávaný úspěch
 • Automatické návrhy aplikací. Z vyobrazených programů můžete odvodit informace pro vlastní léčebné metody.
 • Pomocí léčebných modulů je ihned možné podpořit nápadné měřící objekty příp. tělní systémy.
 • Nabuzení pro cílené dotazy. Postiženým osobám nejsou možné vlivy z okolí, dřívější poranění nebo podobné povědomé. Pokud měřící hodnoty na toto upozorní, je možno někdy najít zcela nové léčebné prostupy.

Vitatec - Global DiagnosticsPrecizní měřící data - cílevědomá pomoc pro analýzu a léčby.

Výzkumy v posledních desetiletích v oblasti biofyziky ukázaly na výsledky, které ukazují na to, že tělní systémy mezi sebou komunikují biofyzikálně. Dodávají ohromující poznatky v rámci fun.

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics

Měření pomocí Global Diagnostics lze provádět velmi jednoduše.

Osoba je spojena na nohou upevněných elektrod s měřícím senzorem s Global Diagnostics přístrojem Po přípravném elektrosmog testování provede přístroj během cca 8 minut Měření více jak 550 měřících objektů. Výsledky jsou ihned zobrazeny na obrazovce notebooku.

Průběh měření:

Krok 1: rozpoznání vzorce těla – zkoumá, zda bezvadně fungují kabelová propojení

Krok 2: E – smog testování – ukazuje současný vliv elektrosmogu na tělo.

Krok 3: Měření celého těla – vydává v intervalech slabé dráždivé signály, jejich účinky jsou změřeny

Krok 4: Kontrola naměřených dat – opakování měření celého těla a porovnání s výsledky z kroku 3.

Krok 5: analýza naměřených dat – zpracování naměřených dat pro zobrazení výsledků.

 

Vitatec - Global Diagnostics Pomocí získaných výsledků můžete své léčebné metody nasazovat cíleně. Můžete také na základě individuálních měřících dat provést automatickou analýzu a reakci na mnoha tisících substancích, které pak můžete zahrnout do opatření.

Od rozpoznání tělního vzorce přes testování zátěže E- smogem až po analýzu dat, běží všechno automaticky

Vitatec - Global Diagnostics Obě nohy osoby jsou lepícími elektrodami spojeny s měřícím senzorem přístroje Global Diagnostics

Vitatec - Global Diagnostics Global Diagnostics je řízen computrem a odpovídající software. Naměřené výsledky jsou zobrazeny ba obrazovce. Obsluhu se lze naučit velmi jednoduše

Vitatec - Global Diagnostics Příprava na měření a startování měřících procesů je možno provést velmi jednoduše. Tuto činnost můžete svěřit asistentovi. Během měření, by měl osoba ležet klidně. Měření je většinou vnímáno jako uvolnění

Vitatec - Global DiagnosticsSpráva: V Global Diagnostics měřící procesy fungují ýhradně fyzikálně a proto nezávisle na osobních údajích jako jméno, věk, oslovení s pod. K ulehčení organizace práce v ordinaci jsou podchycená data jedné osoby se všemi naměřenými výsledky a terapii do jedné databanky. Tak můžete všechna měření porovnat a v průběhu vidět proměny stavu s účinky vašich opatření.

 

Zobrazení a analýzy naměřených výsledků

Výsledky měření z Global Diagnostics jsou zobrazeny různým způsobem. Tak je například možné, vytvářet závěry na zatížitelnost, sílu regulačního systému a toxinové zátěže na osobu. Hlavně zajímavé je, v průběhu doby srovnávat různá měření. Pokud se hodnoty po léčbě změní pozitivně nebo bylo toho na osobu moc? Přinese vylučování očekávaný výsledek nebo se musí strategie měnit? Nápadné měřící objekty mohou být podle přání být zobrazeny buď německy nebo latinsky.

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics

Měřící objekty by mohly být podle přání být zobrazeny buď německy nebo latinsky. Nápadné měřící objekty se objeví v seznamu. Vedle toho se znázorní barevné sloupce, a hodnoty v číslech o aktuálním stavu. Měřící objekty mohou být také zobrazeny v 3D. Zobrazení í systémů v přehledu pomáhá rozeznat,zda má tělo dobrou regulaci nebo zda se různé systémy možná vzájemně tlumí. Jednoduchým nakliknutím mohou být vyvolány detaily.

Vitatec - Global Diagnostics3 – D zobrazení

Dodatečně k různým popisům a grafickým znázorněním měřících výsledků těla, může být nahlíženo trojdimenzionálně. Zobrazeny jsou orgány, cévy, nervy, lymfa, kostra a mozek.

Přitom je většina oblasti těla vyznačena barevně, které se objeví v seznamu naměřených objektů. Jako v tomto seznamu existují tři rozdílné barvy pro diferenciaci různých stavů. Dodatečně může být většina z 550 měřících objektů vybrána a zobrazena i s popisem. Objeví se pak v 3-D zobrazení žlutě označená. Můžeme se pohled zvětšit pomoci zoomu, dále otáčet a když se budeme pohybovat myší přes obrazovku, objeví se název objektu. Takto jsou uhly a velikosti výsečí kdykoliv volně volitelné.

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Existuje možnost, vidět označené měřící objekty v Informations – center. Tam jsou popsány nejdůležitější funkce a vazby.

 

Automatickým ukládáním naměřených hodnot a následné statistické vyhodnocení po sobě jdoucích měření je viditelná dynamika systémů. Toto mohou být záchytné body pro úspěch léčby.

Zobrazení a analýza naměřených objektů

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Energetická situace a regulační schopnosti

Na podkladě analyzovaných naměřených hodnot se provede odhad aktuálních fyziologických stavů. Dodatečně lze poznat, jak silně je organizmus zatížen, zda jsou filtrové systémy otevřené a jak se chová energetický stav imunitního systému.

Dodatečně se k číslům přičlení různé barvy jako semafor, v jakém stavu se organizmus podle určitých kritérií nachází. Kolem těchto os se organizují důležité celkové procesy těla. Filtrové systémy jsou v Global Diagnostics používány ke sledování jater, ledvin, lymfy, kůže a střeva.

Vitatec - Global Diagnostics

Porovnávání naměřených výsledků

Ke každému jednotlivému aktuálnímu měření mohou být zobrazeny všechny předchozí měřící výsledky. Tímto způsobem se dají rychle hodnoty porovnávat, a mohou být činěny závěry na využití léčebných metod.

Vitatec - Global Diagnostics

Vyhodnocení substancí (energetický vliv)

Na základě předchozího měření osoby, dají se automaticky vyhodnotit energetické účinky substancí. Přednost: kontrolou energetické rezonance pomocí v computru uložených frekvenčních vzorců není tělo při testu zatíženo velkým množstvím substancí.

Při automatickém vyhodnocení substančních hodnot se prokáže, zda existují možné kmitací informace určitých substancí, které se mohou nepříznivě projevit na těle, a zda jsou tyto pomocí Global Diagnosticcs ošetřitelné. Šipky ukazují, zda testovaná substanční spektra u aktuálního měření se oproti minulým zlepšila, zda jsou stejná nebo vykazují zhoršení.

Rozšíření podle přání - Global Diagnostics léčebný modul

Dodatečně k měřící a analyzační funkci je k získání léčebný modul. S tímto programovým rozsahem máte k dispozici celkem šest různých možností, které ještě mohou být individuálně přizpůsobeny. Tato programová oblast k tomu nabízí tři možnosti, využívat slabé dráždění ve frekvenční oblasti 4 KHz a 400 MHz. Pro všechny druhy ošetření je počáteční a koncové zesílení možné v jemném odstupňování. V jednom léčebném plánu může být uloženo až 100 vkladů včetně času aplikace a přestávky

 • Doporučené frekvence
 • Měřící objekty
 • Jednotlivé frekvence
 • Tělní systémy
 • Fraktální frekvenční rozsahy
 • Multifrekvenční ošetření

1. Doporučená frekvence

Vitatec - Global DiagnosticsVitatec - Global DiagnosticsS každým měřením jsou zprostředkovány , na základě individuální energetické rezonance na měřící impulzy, mimo jiné také doporučené frekvence. Tyto frekvence mohou ihned po měření být cíleně použity.

2. Měřící objekty

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics U měřících objektů je možné, zvolit jeden nebo více měřících objektů, nastavit k tomu separátně čas a amplitudu a přenést do léčebného plánu. způsobem se můžete dostat jednotlivě

3. Jednotlivé frekvence

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics V rozsahu jednotlivých frekvencí může být nastaveno a použito  vysokou přesností (při 0,0001°%) i s voblováním

4. Graf

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Pro stabilizaci celého tělního systému můžeme přes mnohostrannou volbu, shodující se se situaci, zvolit a ošetřovat různé tělní systémy.

5. Fraktální frekvenční rozsahy

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Podle teorie fraktalů se dají sloučit rozdílné frekvenční rozsahy do podobných modi. Volba „vytvářející“ a „odbourávající“ je k dispozici. Kromě toho existuje na základě zkušeností velmi úspěšná varianta, která se nazývá „speciál“ Fraktální rozsahy: možnost kdy s pomocí matematiky propočteme frekvenční vzorec, které se nachází ve zdravém biologickém systému. Pro léčbu pak mohou být použity

6. Multifrekvenční ošetření

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Multifrekvenční ošetření s více jak 240 různými frekvenčními spektry, viry, plísněmi, roztoči, parazity

Ulehčení práce a ušetření času pomocí léčebného plánu

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics V léčebném plánu jsou automaticky zobrazeny navrhované kroky, například kroky přiřadit nebo odebrat, které dobu buď zkracují nebo prodlužují. Když nastartujete léčbu, probíhají všechny nastavené kroky automaticky. Takto je možné, že si léčebný plán přednastavíte a provedení delegujete na svého asistenta. Tímto způsobem efektně zkrátíte čas. I když pracuje s jiným VITATEC přístrojem, je vám tato funkce k dispozici

Rozšíření podle přání

Vitatec - Global Diagnostics Plástvové měření Pomocí plástvového měření máte k dispozici další pomoc. Funguje nezávisle na testru a může být prováděno asistentem. Pomocí tohoto měření je zprostředkováno, jak se kmitací vzorec některé substance (v plástvi) projeví energeticky na organizmu. Výsledek plástvového měření se dá uložit jako data.

Pro měření se osoba propojí přes obě elektrody na nohou a jednou biotrodou na těle s přístrojem. Dodatečně se připojí plástev, do které se vloží zkoumaná substance. Po krátkém basis měření následuje měření vlastní substance přes computer

Biotroda: speciální podložka, která podchycuje frekvenční vzorce těla, v jiném případě, je předává tělu.

 

Vitatec - Global Diagnostics

(2. Basis měření / 3. např.energeticky neutrální rostliny / 4. např. energeticky regulované homeopatikum / 5. např. energeticky blokovaná ortomolekulární substance)

Plástvové měření reaguje velmi citlivě. Příprava každého nového substančního měření musí být exaktně provedeno. Měřící proces sám trvá pouze sekundu. Spolu s výsledkem se dají uložit i poznámky

Kompaktibilní s jinými VITATEC – přístroji a software

Global diagnostics je samostatný měřící, analyzační a léčebný systém. Nepotřebujete další techniku, pro práci s nimi.

Můžete pracovat sice v kombinaci s MitoPlus přístrojem nebo s dlouho osvědčeným MitoSanClasic a využívat jeho přednosti. Přístroje se na sebe shodují, osobní data jsou uložena ve společné databance, a aplikační návrhy ( volba programu, doba, řízení přístrojů) mohou na přání automaticky po měření proběhnout přístrojem Global Diagnostics.

Rozšíření s DigiSoft umožňuje, mít k dispozici více látek pro testování a aplikace. Pokud vlastníte DigiSoft, můžete uvnitř obsažení substanční spektra pro měření využívat, aniž byste byli odkázáni na plástev.

MitoSanClassic

Přírodě podobné signály ve formě frekvenčních spekter pro cílený a specifický vliv elektromagnetického pole těla biologických systémů až do 4 Ghz.

Mito-Modul MitoPlus

Přírodě podobné signály ve formě frekvenčních spekter pro cílený a specifický vliv elektromagnetického pole těla biologických systémů od 1 Hz až do 120 Ghz.

GPES – Modul Mitoplus

Speciální biorezoannční modul s neobvyklou pásmovou šířkou od 1 Hz do 100 Mhz

DigiSoft

Digitalizované substance k testování a použití, podpora energetického vylučování od 1 Hz do 100 Hz

 

Spolu s MitoSan Classic nebo MitoPlus máte možnost, využít přednosti stanice – vitalfeld technologie. Léčebné předlohy, řetězení programu a k tomu patřící přestávky jsou v návaznosti na měření na přání zobrazeny a mohou pak být přímo startovány. Jednotlivé kroky jsou přes Global Diagnostics automaticky řízeny a nemusí být jednotlivě nastaveny. Pokud chcete, můžete i tak před startem aplikace – podle vašich zkušeností – navržené programy a doby obměnit.

Po mnoho let osvědčený MitoSanClassic. Léčba s podle přírody napodobených frekvenčních spekter.

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics

Přednosti v jednom pohledu

 • Více jak 100 milionů jednotlivých měření je ověřeno v jednom kontrolním průběhu
 • Integrované měření elektro-smogu k rozpoznání zevních vlivů
 • Měření a správa dat probíhají automaticky
 • Integrovatelným modulem na měření bazírujících léčebných návrhů
 • Automatické vyhodnocení substancí, z více jak tisíci substancí, bez zátěže pro tělo
 • Potvrzení energetické reakce na libovolnou substanci
 • Žádná zátěž vyvolaná měřením