DigiConPro

VitalfeldTechnologie DigiConPro Vitalfeld

DigiConPro - Mnohostranná terapeutická stanice

Podchycené mnohostranné přírodní substance - vysoce hodnotné a vždy jednoduchým způsobem k dispozici

Proč DigiConPro?

Elektromagnetické vyzařování každé substance a každé látky (buď přirozeně se vyskytující nebo uměle reprodukovaná) je jako otisk prstu – jedinečné. Substance v digitalizované formě pro zdravotnické účely aplikovat v dnešní době není nic nového. Ale ka každému takovému otisku prstu přiřadit jeho téměř nevyčíslitelnou mnohostrannost zůstává dodnes technickou výzvou. VITATEC zkoumá a vyvíjí od roku 2003 stéle lepší kvalitu na získávání a aplikaci terapeuticky hodnotných substancí. Pomocí DigiConPro se nám podařil průlom, který učinil z jednoho hudebního nástroje orchestr.

Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics

DigiConPro nová dimenze digitalizovaných substancí

Pro testování a léčbu – tisíce digitalizovaných substancí v dnes jedinečném širokém pásmu od 1 Hz po 2 Gigaherz.

DigiSoft

Obsluha je velmi jednoduchá, hodnotná je i úspora času Substance vyhledáte podle hesel s pouze nepatrným množstvím písmen

 • Sestavíte si předlohu pro opakované použití a pro všeobecné účely (nebo personalizované) nebo
 • Využijete již dlouho osvědčené předlohy
 • Které mohou být podle požadavku velmi jednoduše pozměněny a uloženy do paměti
 • Převezmete předkládané doby aplikací automaticky nebo je můžete podle přání přizpůsobit
 • V databance máte dokonalé zobrazení bez prázdných míst
 • Poznámková pole v různých oblastech jsou pro orientaci a současně upozorněním, na zkušenosti z podobných případů a / nebo je použijete
 • K preciznosti při informování a delegování na vaše asistenty

A pokud máte k dispozici měřící systém Global Diagnostics, můžete automaticky zahrnout tisíce substančních spekter z oblastí alopatik, homeopathie, alergenů a pod do vašich energeticky vyhodnocených měření.

Z našich zkušeností od roku 2003 vám tato software nabízí:

Enormní mnohostranné možnosti detailně nastavit nebo přizpůsobit nebo převzít předlohy pro testování aplikace a testování z vlastních zkušeností uživatelů. Pomocí DigiConPro a DigiSoft můžete okamžitě pracovat a téměř v ničem chybovat

 

DigiConPro a DigiSoft

 • Můžete aplikovat nespecificky, tedy lehčeji přecitlivěle (pro silně zatížené nebo regulačně oslabené tělo) rovněž zde cíleně a specificky nasadit
 • Vhodné i pro „okružní“ jako i laserové přesné práce
 • Může být používáno i v klasické medicíně , například u chemoterapií jako doprovodná opatření (DigiConPro nevykazuje žádné efekty, které by omezovaly chemoterapii nebo ji bránily, naopak mnohé mluví pro to, že energetické rámcové podmínky lépe podporují příjem a resorpci léků)
 • Uceluje a doprovází každou formu léčby

Můžete nekomplikovaně

 • Dále pokračovat ve svých úspěšných léčebných strategiích
 • Nebo převzít předkládané předlohy

Zkušený nebo nezkušený – nemůže zavinit chyby a s každým předpokladem můžete být úspěšní !

Pomocí DigiConPro podporujte tělo tím, že

 • Vyrovnáte nedostatky nebo zátěže
 • Nabudíte jeho základní funkce aby si tělo odpočinulo, zregenerovalo
 • Uvolníte energetické blokády ve Vitalfeld a tím umožníte správné vylučování
  …… a …..a a….

Substance: Nativní – homeopaticky – digitalizované

Vitatec - Global DiagnosticsJako komplementárně pracující terapeut znáte význam frekvenčních spekter – zda nativně nebo homeopaticky.

Nemůžeme téměř nekonečnou šířku frekvenčních spekter látek v přírodě naplnit nebo nahradit. Je příliš obsáhlá aby bylo možno ji v jakékoliv formě vždy dokonale okopírovat. Ale můžeme se jí víceméně přiblížit, tím, že ji v rámci její bohatosti a mnohostrannosti navrátíme.

A toto přináší další přednosti, které by měly být využity.

Zanedbatelné riziko

Jinak než i přímých dávek substancí zde nevzniká žádné riziko u elektromagnetických substančních spekter dodatečných alergických reakcí na tyto substance. I když, také jako u všech aplikací, musí být dodržena míra intenzity a doba trvání, je reakce na elektromagnetické substanční spektra bezprostřední a rychlá.. Jejich dobrá snášenlivost umožňuje více volnosti v jejich výběru a pořadí aplikací. Použití jedné toxické substance – které by bylo nemyslitelné při podání – je touto cestou nejen netoxické, dokonce doporučení hodné.

Pšenice není vždy pšenicí

Fyzikálně není například pšenice vždy pšenicí. Tělo identifikuje substance ne na základě jejich názvu. Identifikuje je na jejich materiální struktuře, elektromagnetickém vyzařování a na shodě kmitání s látkami, které zná. Možná nereaguje na vyzařování přenice samotné, ale na spóry plísní, který tato obsahuje. Proto je čistě fyzikální testování na příklad vyhodnocení podle substančních spekter zcela individuální, precizní s úspěchu odpovídajícím přístupem.

Mnohostrannost a dávkování

Současné dávkování více nativních spekter může organizmus přetěžovat, naopak podle našeho sledování je větší počet současně podávaných substančních spekter neomezené a bez rušivých účinků, může harmonizovat s kmitáním těla – čím vyšší je mnohočetnost, o to jemnější je dráždění.

Protože každá substance může být úspěšně digitalizována a aplikována, jsou možnosti dávkování, zjemnění, kombinace, potencování a pod digitalizovaných substančních spekter oproti nativním substancím praktické neomezená …

… a, pokud se originální substance jednoho dne oslabila, nebo ztratila trvanlivost zcela, zůstává ve vaší DigiSoft uchována a trvale k dispozici a pomocí DigiConPro bezchybně připravena pro použití.

Kvalita digitalizovaných substančních spekter – klíč k úspěchu

Vitatec - Global DiagnosticsHodnota digitalizovaných substančních spekter a tím jejich využití jsou silně závislé na jejich příjmu a kvalitě aplikační dávky. Každá substance vyzařuje energii o síle cca 1 Hz až daleko do infračervené oblasti. Přijímací přístroj by měl toto energetické spektrum co nejvíce podchytit a znovu spolehlivě vydat. Čím čistěji pracujete s vyšším šířkovým pásmem, o to pronikavější a cíl dosahující je aplikace a o to neomezenější snášenlivost, především u chronicky zatížených případů.

„ Zvětšovací sklo a elektronový mikroskop“

V současné době jsou z důvodů vysokých nákladů nabízeny pouze roztoky na základě tzv. soundkart, jaké znáte z computrového světa- tedy systémy omezující se na sluchovou oblast. Protože sluchové možnosti u cca 20 KHz končí, leží pásmová šířka frekvenčního spektra pomocí soundkarty u 20 Hz až 20 KHz (20 000Hz). Dodatečně jsou zde i elektronikou vznikající zvuky okolí jako „ šedý závoj“ ležící nad nimi a zamlžující jejich čistotu. Abychom es nemuseli tímto omezovat, vyvinul náš dům po dlouholetém pozorování DigiConPro, který vám umožní používat substanční spektra od 1 Hz do 2 Gigaherz (2 000 000 000 Herz)

K porovnání veličin: Jestliže si představíme obsah jedné sound- karty jako fotbalové hřiště (cca 120 m dlouhé), odpovídá aplikační spektrum DigiConPro zemskému průměru cca 12.000 km. Podobné je zvětšení elektronkovým mikroskopem, moderní elektronika umožňuje podchytit jednotlivé substance jasně a citlivě.

Potencování – Základní substance na jiné rovině

Potencování se docílí na základě ředění a třepání originálních substancí. V závislosti na potenci vzniká pak odlišné frekvenční spektrum – technicky vyjádřeno poslední změna fáze a amplitudy – která ale vždy vznikla z celkové frekvenční oblasti originální substance.

Homeopaté se oprávněno dotazují, zda nějaký technický přístroj může odpovídat správnému potencování:

U běžných tržních výrobků odpovídá požadovaná potence, určitému „šířkovému pásmu“, které leží nad digitalizovaným spektrem, které jako filtr v pevně dané oblasti, ponechává otevřené okno, které frekvence propouští. Proto může být užit jen malý podíl frekvenční oblasti originální substance. Aby výsledky lépe odpovídaly přírodě, pracuje DigiSoft pomocí jedinečného systému. Pro každou potenci je naprogramován vlastní matematický formalismus, který odpovídajícím způsobem přizpůsobuje amplitudy potence. Je tedy zahrnuta celá šířka spektra a zcela využita. Tato metoda je skutečné potenci co nejvíce přiblíží.

DigiSoft nabízí všechny běžné potence k D, C, LM a téměř neomezené možnosti pro potenční akordy. Protože potenci lze těžko komplexně a obrazně zobrazit, chtěli bychom vám zprostředkovat na vymyšleném příkladu tuto představu:

Vitatec - Global DiagnosticsVitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics1. Frekvenční vyzařování nativní substance

2. Potencování pomocí pásmové šířky – je propuštěn pouze dílčí rozsah. Zbytek je v amplitudě silně oslaben

3. Potencování pomocí DigiSoft – využije se celý podklad a v novém frekvenčním rozsahu navrácen, odpovídající potencování /zelená linie/

Doprovázející energetická podpora u alergií a těžce zatížených případů

Vitatec - Global Diagnostics Téměř každý terapeut pracující například s pylovým alergikem pozoruje, že jeho rezistence na terapii se zvyšuje. Naši uživatelé po léta vypozorovali, že toxiny ze životního prostředí (herbicidy a pesticidy) zhoršují účinek alergenů a brání opatřením na jejich zlepšení. Jejich zahrnutí do energetické podpory se dobře osvědčilo. Energetické odbourávání /např. toxinů, alergenů/ a navršování (například podporou systémů) může být prováděno současně a vše automaticky zahrnuto do jedné probíhající léčby. Pokud byste chtěli zahrnout i individuální alergeny nativně, uložte je do plástve a integrujte do aplikace.

Vitatec - Global Diagnostics Plástev:

příslušenství, ve kterém mohou být na tělo aplikovány různé nativní substance současně

Hledáte vyzrálý systém pro testování?

Rutinní tester s mnoha hodnotnými ampulemi znáte velmi dobře: Každá ampule musí mít své pevné místo, nikdy zde nesmí vzniknout nepořádek. Poklad – ampule musí být opečovávány a chráněny, protože může nejen stárnout, ale také mnoho hodnotných substancí může z trhu zmizet.

Vitatec - Global Diagnostics V DigiSoft najdete pořadač substancí, tak jak jej znáte z testových skládaček nativních substancí – s tím rozdílem, že administrativní práce s vyhledáváním a znovu zatříděním obnáší jen 10% původního potřebného času a tento způsob“ konzervace“ nikdy neztrácí na své kvalitě nebo nemusí být nahrazován novým nákupem. Systém nabízí praktické raff ampule, podobající se vybrané substanci uložené v plástvi. Toto skýtá nejen dobré časové omezené pro testování, ale umožňuje jemný přístup hlavně k silně zatíženému tělu (takové , které nedobře snáší specifické dráždění).

Vybraná substanční spektra jsou shrnuta do jednoho léčebného plánu a automaticky zpracována.

Pokud jste vytestovali substanční spektrum, kdy informace z jeho pozadí dobře neznáte (například výskyt a účinky), nabízí vám DigiSoft v „informačním – center“ databanku s bezpočtem znalostí o jednotlivých alergenech, alopatikách, homeopatikách, očkování, bylinách, mikroorganizmech, toxinech ze životního prostředí.

Vitatec - Global Diagnostics Informační center –

informace o jednotlivých alergenech, alopatikách, homeopatikách, očkování, bylinách, mikroorganizmech, toxinech ze životního prostředí a mnohem více).

Pracujete rádi rafinovaně a s detaily ? ... pak budete s tímto systémem skutečně spokojeni

Vitatec - Global DiagnosticsAmplitudy a fáze můžete individuálně přizpůsobovat. V našich výzkumech se objevily i účinky magnetických polí (na místě příjmu a místu návratu) rozpoznané na substančních odrazech a ve vývoji odpovídajícím způsobem zohledněny. Pokud vybíráte „automaticky“ jsou všechny varianty samostatně opracovány, automaticky probíhají, a docílí se i invertování.

Po zotavovacích fázích je rovněž důležité, že fáze a dávky vzruchů mohou tělo příznivě ovlivnit - pomocí malých přestávek mohou aplikace zlepšit, i tyto kroky jsou důležité a mohou být automaticky do procesu vloženy. Přirozeně vám poskytujeme všechny běžné potence k D,C, LM, ale potenční akordy nabízíme nejen v běžným D6,D12,D30,D200. Můžete je získat v oblíbené mnohočetnosti a výběru jednoduše si vytvořit, což bývá dobře použito u nosod, parazitů, toxinů ze životního prostředí apod.

 • 1) Amplituda: síla vzruchu příp. frekvence
 • 2) Fáze: startující bod frekvence
 • 3) Magnetické pole: silové působení mezi magnetem, případně magnetizovaným předmětem a pohybujícím se elektrickým nábojem. Zemské magnetické pole proniká a obklopuje zemi, je změřitelné a variabilní místo od místa, ale i časově, protože vzniká působením slunce a jinými vlivy.
 • 4) Invertování: obrácení frekvenční vlny o 180 st. (případně odpovídající posunutí fáze)
 • 5) Raff ampule: sloučená frekvenční spektra – podobné plástvi, do které jsme umístili 20 substancí.

Naše sledování podpořila další zvláštnost:

Substanční spektra za určitých podmínek modulovat případně jen určité části spektra aplikovat, což zrychlilo a zlepšilo výsledky. Z toho vychází, že každé substanční spektrum může být použito v 5 různých modi.

 • Normální - vrací úplné digitalizované frekvenční spektrum a co nejvíce se přibližuje dávce nativních substancí.
 • Odbourávající – tlumící podíly, které podporují odeznívání a ulehčují podporu
 • Tvořící – konstruktivně budující a nabuzující podíly, které oživuje a aktivně podporuje
 • Speciální – speciálně selektuje podíly, které podporuje obnovení a regeneraci.
 • Fraktální – jeden z druhů aplikace, který již více let zkoumáme, mající vliv na prostor. Tento modus by mohl dostat tělo do uvolněné polohy tak, že schopnost vlastní regulace může být během velmi krátké doby obnovena a stát tím pádem efektivnější a také trvalejší. Můžeme se více koncentrovat na zotavení.

Obsahy raff ampulí jsou vytvořeny transparentně a mohou být libovolně redukovány. Mezitím tvoří Vitalfeld terapeuti velkou síť, ve které bychom si chtělo vyměňovat zkušenosti a vzájemně se podpořit. Proto byly programovány předlohy DigiSoft tak, že mohou být kdykoliv s jiným uživatelem vitalfeld- technologie vyměněny. Vitalfeldu nejsou dány žádné hranice.

Tak funguje DigiConPro

Vitatec - Global DiagnosticsDigiConPro je vybaveno laptopem, na který je nahrána software DigiSoft …

Výběr z více jak 9 600 substančních spekter je aplikován na tělo pomocí tzv. biotrod.

1) Biotroda: speciálně vyvinuté příslušenství v různých provedeních k přenosu digitalizovaných substančních záření na tělo

DigiConPro a DigiSoft - Ve spojení s jinými systémy a metodami

Vitatec - Global Diagnostics Systém sám může splňovat i vaše stanovené požadavky nebo pracovat ve spojení s dalšími moduly vitalfeld – technologie, cizími systémy stejně jako s jinými vámi aplikovanými metodami. Dá se všude integrovat a zabudovat.

Tak můžete DigiConPro používat (k „otevírání dveří“) nebo též (k podchycování nebo vyrovnávání) vašich úspěšných metod, nebo zcela jednoduše paralelně použít k jiným opatřením.

Urychlete přip. podtrhněte váš celkový koncept nebo ho poněkud vyrovnejte. Zvyšte aktivitu a získejte čas. Dokud osoba přitom může zaujímat pohodlnou pozici, nemáte žádná omezení pro vaše jiná opatření ( např. infuze, akupunkturu, pijavice, manuální práci apod.).

Žádná aplikace nebude v konfliktu s vašim dosavadními metodami. Nemůžete medikace vysazovat, nemůžete je rušit ale optimálně doprovázet.

Pohled do DigiSoft - Příklady, které vám tato software nabízí

V DigiSoft najdete mimo jiné frekvenční spektra těchto kategorií:

 • Alergeny / Allopatika / Anthrotropické přípravky / Květy / Homeopatika / Očkovací látky / Byliny / Mikroorganizmy / Minerály / Nosody / Ortomolekulární substance / Spagyrik / Toxiny ze životního prostředí / Pra – tinktury / Palety výrobků různých výrobních trhů / Zuby, orgány, struktury / …. a mnoho dalšího
Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics Vitatec - Global Diagnostics

/ Personendaten / Behandlungsplan / Behandlung / Chronologische Aufzeichnung /

Přednosti DigiConPro s DigiSoft v jednom pohledu

 • Širokopásmový a čistý příjem a výdej jako každý jiný na trhu dostupný fyzikálně pracující systém
 • Více jak 9.600 substančních spekter v rámci 1 Hz – 2 GHz
 • Vytvořen pro praktické využití
 • Do nejmenších detailů schopný přizpůsobení
 • Záznamy lze kdykoliv vyvolat
 • Databanka k nezaplacení s informacemi o látkách a jejich účincích
 • Příkazy a závěry lze jednoduchým způsobem přenést na asistenta
 • K samostatnému využití
 • Kdykoliv možno integrovat do jiného systému nebo konceptu
 • Podpůrné a doprovodné metody nemají žádné negativní vedlejší účinky
 • Široký a na bod přesný přístup
 • Vhodný i pro přecitlivělé a silně zatížení případy
 • Určen pro tvorbu, odbourávání, regulaci, vylučování a uvolňování blokád
 • Přání a připomínky uživatelů se rok od roku zlepšují a zkušenosti více jak deseti let zrají pro jeho praktické využití a tím Je pro začátečníky, profesionály, testují a netestující osoby, rychle a v detailu pracující uživatele vysloveně hodnotný.

DigiConPro – uveďte něco do pohybu