Global Diagnostic

VitalfeldTechnologie Global Diagnostic Global Diagnostic

Měřící, analyzační a léčebný systém pro celostní pozorování - analýzy obsahují více jak 550 měřících objektů

MitoPlus

VitalfeldTherapie MitoPlus MitoPlus

Mnohostranný přístroj s cílem ošetření terapeutických blokád, posílení tělních systémů a podpora vylučování

DigiConPro

VitalfeldTechnologie DigiConPro DigiConPro

Nová dimenze digitalizovaných substancí, pro testování i léčbu - tisíce digitalizovaných substancí

DigiSoft

VitalfeldTechnologie DigiSoft DigiSoft

Digitalizovaná frekvenční spektra pro testování a ošetřování pomocí signálů, na které se můžete spolehnout

Global Diagnostics Global Diagnostics

Tento přístroj by se mohl být Vaším nejpřesnějším a nejrychlejším asistentem pro celostní opatření

Vitatec - Global Diagnostics Výzkumy v posledních desetiletích v oblasti biofyziky ukázaly na výsledky, které ukazují na to, že tělní systémy mezi sebou komunikují biofyzikálně. Dodávají ohromující poznatky v rámci funkčního uceleného pozorování člověka a jeho okolní prostředí. Mezi biofyziky se stále více rozšiřuje názor, že živočichové nepoužívají jen molekuly, ale i elektromagnetismus jako informační přenosný systém a to jako prostředek ke komunikaci mezi buňkami a tkáněmi. Na podkladě kausálních funkčních vazeb a jedním vědeckým pokladem, který od roku 1993 bazíruje na výzkumu a zkušeností uživatelů našich přístrojů – vyvinul a produkuje VITATEC Products AG nového druhu přístroje pro rozšířenou analýzu a léčebné možnosti. Vývoj hard- a software probíhá výhradně v Německu a ve Švýcarsku. Pomocí Global Diagnostics mohou být změřeny energetické účinky fyziologických změn, aby bylo možno včas podchytit celostní opatření. Tím stoupají šance, udržet zdraví a fitnes až do vysokého věku. více informací zde

Mitoplus Mitoplus

Všechny živé organizmy jsou ve vzájemném vlivu s přírodním elektromagnetickými poli

Vitatec - Mitoplus Biofyzici jsou jednotní v tom, že organizmy ve vysokém stupni podléhají vzájemnému působení přírodního záření z okolí. To záření (největší podíl přichází od slunce) je s určitými kmity v intenzitě a složení spojené s celým zemským povrchem. Živí tvorové – přesně řečeno shluky buněk živých organizmů – se pomocí nich nebo dokonce z nich vyvinuly-. Někteří vědci vychází z toho, že se různé orgánové struktury vytvářely v „rezonanci“ k určitým kmitacím vzorcům. Bez frekvenčních spekter světla by se například nikdy nevytvořilo oko jako zrakový orgán. Obráceně vyzařují různé tělní tkáně zcela typické frekvenční vzorce. Elektromagnetické pole živého těla obsahuje tedy individuální frekvenční součásti organizmu. Toto znamená, že má podstatnou funkci pro fyziologické procesy v těle a s nimi je přinejmenším ve vzájemné výměně, možná ji dokonce řídí. Vycházíme z toho, že z vlastností tohoto pole – nazvali jsme ho vitální pole – můžete vytvářet závěry o energetickém stavu orgánů a tělních systémů. více informací zde

DigiConPro DigiConPro

DigiConPro nová dimenze digitalizovaných substancí

Vitatec - Global Diagnostics

Podchycené mnohostranné přírodní substance - vysoce hodnotné a vždy jednoduchým způsobem k dispozici. Elektromagnetické vyzařování každé substance a každé látky (buď přirozeně se vyskytující nebo uměle reprodukovaná) je jako otisk prstu – jedinečné. Substance v digitalizované formě pro zdravotnické účely aplikovat v dnešní době není nic nového. Ale ka každému takovému otisku prstu přiřadit jeho téměř nevyčíslitelnou mnohostrannost zůstává dodnes technickou výzvou.

VITATEC zkoumá a vyvíjí od roku 2003 stéle lepší kvalitu na získávání a aplikaci terapeuticky hodnotných substancí. Pomocí DigiConPro se nám podařil průlom, který učinil z jednoho hudebního nástroje orchestr. více informací zde

DigiSoft DigiSoft

Signály podobné originálním substancím „Elektromagnetický„ otisk prstu substancí

Vitatec - DigiSoft Testování a ošetřování pomocí signálů, na které se můžete spolehnout. Kvalita signálů pro vysoké nároky : novodobý snímací proces a speciálně vyvinutý reprodukující přístroj DigiCon zajistí výbornou kvalitu signálů. Bylo digitalizování široké spektrum substancí včetně těžko získávaných látek. Možnosti aplikace i bez testování. Při testování a aplikacích úspora času. Žádné svízelné vyhledávání určitých testovacích substancí. Cílené využití fraktálních frekvenčních rozsahů Žádné obtížné zpětné třídění substancí v testovacích soupravách. Každé vytestované a použité substanční spektrum je přiřazeno vybranému pacientovi a automaticky uloženo. Finanční úspora se srovnání s testovacímu soupravami. Integrovaná databanka pacientů. Automatická dokumentace. Pravidelná aktualizace substancí. Dobrá kombinace s jinými systémy. Všechny v DigiSoft obsažené substanční spektra mohou být pohodlným a rychlým způsobem potencovány – v průběhu C-, D-, a LM – potencích.více informací zde