Mitoplus

VitalfeldTherapie Mitoplus Vitalfeld

Mitoplus

Všechny živé organizmy jsou ve vzájemném vlivu s přírodním elektromagnetickými poli

Biofyzici jsou jednotní v tom, že organizmy ve vysokém stupni podléhají vzájemnému působení přírodního záření z okolí. To záření (největší podíl přichází od slunce) je s určitými kmity v intenzitě a složení spojené s celým zemským povrchem.

Živí tvorové – přesně řečeno shluky buněk živých organizmů – se pomocí nich nebo dokonce z nich vyvinuly-. Někteří vědci vychází z toho, že se různé orgánové struktury vytvářely v „rezonanci“ k určitým kmitacím vzorcům. Bez frekvenčních spekter světla by se například nikdy nevytvořilo oko jako zrakový orgán.

Obráceně vyzařují různé tělní tkáně zcela typické frekvenční vzorce. Elektromagnetické pole živého těla obsahuje tedy individuální frekvenční součásti organizmu. Toto znamená, že má podstatnou funkci pro fyziologické procesy v těle a s nimi je přinejmenším ve vzájemné výměně, možná ji dokonce řídí. Vycházíme z toho, že z vlastností tohoto pole – nazvali jsme ho vitální pole – můžete vytvářet závěry o energetickém stavu orgánů a tělních systémů.

Na tomto podkladě koncipoval VITATEC přístroje, které kopírují /vytváří/ přirozená frekvenční spektra – měřitelná a přenáší je na tělo. Tato forma ošetřování se nazývá vitalfeldterapie. V průběhu výzkumných prací a probíhajících zkušeností při užívání Vitalfeldterapie vzniklo více přístrojových variant, stejně jako různé aplikační možnosti a programy. Vitalfeld Terapie je bezbolestná a může tak být prováděna i u přecitlivělých osob a dětí.

Důležitou součástí VITATEC filosofie je důkladné školení a poradenství pro uživatele přístrojů. Vzdělávací koncept nabízí individuální semináře pro začátečníky i pokročilé. Na každoročním mezinárodním kongresu Vitalfeld jsou pořádány zajímavé kurzy a přednášky, příležitost jak si vzájemně s kolegy předávat zkušeností.

Na následujícím stranách bychom vám chtěli představit MitoPlus. Tento přístroj a k ní patřící řídící software jsou vyvinuty ve vysokém technickém vynaložením.

 

Upozornění: Od roku 1991 jsou medicínské výrobky firmy VITATEC používány stá se zvyšujícím počtem uživatelů Vitalfeld-terapie ( terapie vitálních polí). Pojmy „Vitalfeld“ a „vitalfeld terapie“ byly námi raženy. Nejsou známé žádné z univerzitních medicín nebo jimi uznané pojmy. Vitalfeld terapie je v klasické medicíně dalece neznámá a také není předmětem jejich vědeckého zkoumání.

 

Mnohostranný přístroj pro prevenci zdraví a terapii s cílem ošetření terapeutických blokád, posílení tělních systémů a podpoře vylučování

Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus

S MitoPlus se podařilo kombinovat v jednom přístroji různé aplikační oblasti Vitalfeld terapie. Terapeuticky obsáhne MitoPlus tři podstatné oblasti: elektromagnetické pásmové spektrum a elektromagnetické jednotlivé frekvence (obojí v MitoModulu přístroje MitoPlus), stejně jako pacientova vlastní spektra v GPES modulu MitoPlus. Oba hlavní moduly jsou k dostání samostatně, mohou být ale také získány jako kompletní balíček. MitoPlus je podle EU zákonů pro medicínské výrobky certifikován CE a připuštěn jako medicínský přístroj pro použití pro pacienta

Vyvinuto v partnerství s přírodou, nejnovější technika pro požadavky pokrokové medicíny

MitoPlus nabízí:

 • Detailní možnosti nastavení
 • Standartní programy a možnost, vytvořit a ukládat programy vlastní
 • Programy různých aplikačních oblastí lze kombinovat
 • Provedeno ve více jazycích
 • Windows Design – předlohy ( barvy)
 • Podle přání automatické řízení přes Global Diagnostics (propočty a doporučení aplikačních návrhů)

Obsluha MitoPlus probíhá pomocí řídící software přes computer. Data pacientů, individuální terapeutické programy apod. jsou uloženy v databance a mohou být kdykoliv vyvolány a použity. Technicky vytvořená , slabá elektromagnetické pole jsou na tělo pacienta přenášena, speciálně pro toto vyvinutou přenosnou jednotkou, tak zvanou „ biotrodou“. Tyto jsou dodávány v různém provedení, podle terapeutických důvodů nasazení. U GPES modulu (terapie s pacientovým vlastní frekvenčním vzorcem) slouží dodatečně zvláštní biotrody pro příjem z těla vyzařujících kmitacích vzorců (funkce antény).

1/ Global Diagnostics, novodobý fyzikální měřící a analyzační přístroj, který dokáže energetické struktury organismu změřit, odečíst a zobrazit.

 

Vitatec - Mitoplus Jednoduché delegování

Je možné, pro pacienta si založit plán pro příští terapeutické sezení. Až 100 léčebných kroků a přestávek, si můžete založit. Rovněž je k dispozici poznámkové pole. Podle tohoto plánu může váš asistent provádět tyto terapeutické kroky a ihned je pro pacienta použít.

Stupňovitá tvorba Vitalfeldterapie – stanice je možná.

Jednotlivé moduly mohou být dodatečně uceleny

Mito – Modul

Výpomoc při vyčerpání a ustrnutí reakce a podpora vylučování. Za prve jsou na pacienta přenášeny důležité součástí přírodního vyzařování z okolí v koncentrované formě (ale o slabé intenzitě), za druhé nabízí modul terapii pomocí jednotlivých frekvencí (také podle Global Scaling propočtů). Takto má terapeut možnost pro terapii mít detailní nabuzení nebo širokopásmové spektrum.

Frekvenční spektra

 • Od méně jak 1 Hz až více jak 10 Ghz
 • Vyzrálý systém : programové kategorie a indikační programy běží podle přání automaticky.

Jednotlivé frekvence

 • Od 1 Hz až 2 Ghz
 • Automatický průtok
 • Nastavení jedné nebo více jednotlivých frekvencí pro voblování GPES – modul

GPES - modul

(globálně řízené pacientova vlastní spektra) Terapie s vlastními tělními frekvenčními spektra za pomoci GlobalScaling propočtů – s cílem, vytvořit v procesech organizmů optimální řád.

 • GPES –modulů s novodobou elektronikou – s poprvé docílenou frekvenční oblastí od 1 Hz do 100 Mhz.
 • Selektivní a skokové průtoky pásem
 • Terapie s pacientovým vlastní frekvenčním spektrem
 • Jedno nebo více nastavení středních frekvencí a možnosti voblování.
 • Fáze pro všechy frekvence
 • Nové vyvinutá elektronika pro přizpůsobení se na odpor těla.

Vitatec - Mitoplus Existují jak MitoModul tak i GPES modul, terapeut má k dispozici kombinované programy. Tato programové oblast se vytvořena ze smysluplných průběhů různých kroků a přestávek, které jsou složeny z MitoSpekter, Mito –jednotlivých frekvencí a GPES pacientových vlastních spekter.

DigiSoft – ucelující modul

Vitalfeld terapie stanice může kromě toho, svou speciální software používat k testování a léčení pomocí digitalizovaných frekvenčních spekter, substancí, zvanou DigiSoft. Technicky ohromující je přitom, že mohou být vydávány frekvenci od 1 Hz až do 100 Mhz.

Speciální příslušenství uceluje MitoPlus přístroj: Různé biotrody a vysoce hodnotný kabel pro optimální přenos frekvenčních spekter. Držáky pro zpevnění odnímatelných částí na lehátku (jen pro Mito-Modul) DigiScan – pokud chcete sami digitalizovat substanční spektra.

Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus

Oddělitelný rozdělovač: Rozdělovač Mito-Modulu může být od přístroje odejmut. Možnost připojení na pacienta můžete pracovat s krátkým kabelem a nebo můžete místo toho se rozhodnout i pro 3 m dlouhý kabel.

 

Mito spektra - léčit s rytmy přírody

Mito-Modul obsahuje : Mito- spektra a Mito jednotlivé frekvence, které najdete v jednom programovém rozsahu.

Mito – spektra

Programová oblast Mito – spektra obsahuje všechny aplikace, které používá elektromagnetické pásmové šířky spektra, které se rozprostírají přes extrémně velkou frekvenční oblast. (méně 1 Hz a více 10 Ghz). Vzorem této terapie je příroda, ve které různá široká pásmová spektra vystupují změřitelná (v závislosti na místě, dni, ročním období, povětrnostním podmínkám, a pod) které se mohou rovněž různými účinky na organizmu podílet. Řada aplikačních programů vytváří varianty širokého pásmového spektra. Podobné programy byly sloučeny do programových kategorií. Mezitím, je k dispozic více jak 380 aplikačních programů v 10 programových kategoriích. Ke každému Mito-Modul základnímu vybavení může být volně vybráno 5 programových kategorií. Podle přání jsou další programy k získání. V praxi se osvědčilo aplikační programy kombinovat, tak že probíhají současně. Jinou uživatelskou formou je řetězení – rozdílné programy běží v určitých pořadích opakovaně za sebou.

Vitatec - Mitoplus Vytvoření a ukládání vlastní programové kombinace a vlastních řetězení je možné.

Dodatečně mohou uživatelem přidružená vlastní spektra být vytvořena a uložena ( Mito – individuální programy). Přitom může počet impulzů, odstup impulzů, frekvenční rozsah, intenzita, doba trvání terapie, použité biotrody a pozice biotrod testovány a ukládány.

Všechny jako Mito – individuální programy uložená nastavení, mohou být shrnuty v pořadačích do kategorií.

Uložený Mito – individuální program může být ihned aplikován.

Upozornění pro Vitalfeld terapeuty: Pokud pracujeme s MitoSoft přes MitoSan přístorj, naleznete funkce MitoSan v programové oblasti Mito-spektra opět v MitoPlus. Použitá technika MitoPlus je dalším vývojovým článkem a proto má vyšší účinné spektrum.

 

Vitatec - Mitoplus Často užívané programy jsou ihned po ruce Právě 10 favoritů je v rámci kategorie „indikace“, „vlastní programy“, „ řetězení“ a „individuální zadání“ utříděně zobrazeno. Přitom si můžete zvolit, zda chcete  10 nejčastějších programů generelně vidět, nebo jen pro určitého pacienta.

Mito – modul

Mito – jednotlivé frekvence – jemná aplikace pro citlivé pacienty

Mito – jednotlivé frekvence - V praxi se osvědčilo vedle elektromagnetických širokého pásma spekter také elektromagnetické jednotlivé frekvence. Velmi dobře se snáší, právě u přecitlivělých pacientů. V této programové oblasti se dají nejen s vysokou přesností nastavit jednotlivé frekvence v rozsahu 1 Hz až 1 Ghz, ale také všechny jednotlivé frekvence protéci, jednu po druhé ve variabilní rychlosti. K dispozici je více programových kombinací, ve kterých mohou být využívány jako zvláštnost různě zařazené systémy (například Global Scaling). Selektivně jsou určité úzké frekvenční rozsahy po sobě pro terapii použity, „poskakujeme“ v úzké oblasti od jedné k k další. Tyto programové kombinace mohou opět obsahovat více programových kroků se zcela rozdílnými nastaveními. Zde mohou být uživatelské vlastní programy použity.

Vitatec - MitoplusVýběr kategorií a programů

Z celkového množství všech programů Mito – Modulu se dá pro jeden samostatný výdajový kabel vybrat jedna kategorie a/nebo jeden program.

Vitatec - MitoplusJednoduché vyhledávání programu

Zadáte jednoduše slabiku žádaného rogramu do pole a pak budou všechny programy a programové kategorie zobrazeny v seznamu. Jakmile žádaný program najdete, může být přímo vybrán, případně aktivován.

 

GPES –modul

Pracovat pomocí vlastních frekvencí pacienta

Vitatec - Mitoplus GPES –modul - (Globálně zařazené pacientovy vlastní spektra)

Zde mohou být pacientova vlastní spektra (elektromagnetické kmity) od pacienta převzaty – modulovány – a znovu navráceny zpět. Po prve zde v MitoPlus na vstupu (který je spojen s pacientem) změřena hladina záření, aby bylo možno intenzitu aplikace optimalizovat. Stejnou novinkou než doposud je docílené šířka frekvenčního spektra na příjmu a u navrácení, která leží mezi 1 Hz a 100 Mhz.

Více jako 100 programů je součástí tohoto modulu, které mohou jako zvláštnost využívat různé GlobalScaling procesy. Tam mohou být ponechány, selektivně určité frekvenční rozsahy probíhat po sobě za sebou, pásmová propusť skáče od jedné frekvence k následující. Tyto připravené programy mohou obsahovat více programových kroků se zcela odlišným nastavením. Zkušení uživatelé mohou programy sami sestavovat a ukládat.

1/ Pásmová propusť : Filtr, který propouští pouze frekvence z určité oblasti (pásma). Frekvence nad a pod touto oblastí jsou ohrazena a zřetelně oslabena.

 

Vitatec - MitoplusBěhem aplikace

Po startu aplikace se objeví okno, detailní informace o právě probíhající aplikaci a jejího průběhu.

Vitatec - MitoplusNastavení aktivovaných kanálů

Pro práci s GPES – modulem se dá cíleně zvolit až 3 vstupy pro příjem pacientových vlastních kmitacích vzorců) a až 12 výstupů (pro výdej signálu)

Vědci se stále více odklánění od života a přitom kráčí oklikou k němu nazpátek

Johan Wolfgang Goethe

 

Ucelení pomocí DigiSoft

Zahrnout digitalizovaná substanční spektra

„ Elektromagnetický „ otisk prstu substancí do 100 Mhz

 • Každá testovaná a /nebo použitá substance je automaticky přiřazena vybranému pacientovi a uložena.
 • Kvalita signálů pro vysoké nároky: novodobý snímací proces a speciálně vyvinutý reprodukující přístroj DigiCon zajistí výbornou kvalitu signálů.
 • Úspora času při testování a aplikacích Široké spektrum substancí, včetně látek, které již nejsou nebo je lze jen těžko získat, bylo digitalizováno.
 • Možnosti aplikace i bez testování. Finanční úspora se srovnání s testovacímu soupravami
 • Integrovaná databanka pacientů
 • Automatická dokumentace
 • Pravidelná aktualizace substancí
 • Dobrá kombinace s jinými systémy
 • Potencování : všechny v DigiSoft obsažené substanční spektra mohou být pohodlným a rychlým způsobem potencovány – v průběhu C-, D-, a LM – potencích

Jednoduchá a rychlá obsluha

Při vývoji DigiSoft byl kladen důraz hlavně na jednoduchou a rychlou obsluhu, takže i ten, kdo pracuje nezvykle krátkou dobu s PC nepotřebuje zvláštní školení. Pokud se objeví dotazy, máte k dispozici přehledné a rozsáhlé nápovědy.

6 programových oblastí

1. Data pacientů: zde máte možnost uložit osobní data, poznámky nebo diagnózy

2. Léčebné dny: zde najdete souhrnně všechny uložené výkony pacienta podle dne. Již provedené ošetření zde může být zvoleno pro další léčbu.

3. Substance: v této programové oblasti můžete všechna s DigiSoft testovaná a použitá substanční spektra (včetně informací k potencím) pro každého pacienta zviditelnit.

4. Testování: máte možnost energetické reakce jednotlivých skupin (raff ampulí) nebo jednotlivých substančních spekter na pacientovi testovat.

5. Aplikace bez testování: substanční spektra mohou být pro individuální aplikace použity i bez testování.

6. Vlastní seznam substancí: ze všech předkládaných substančních spekter můžete podle vlastních zvolitelných kritérií seznamy sestavit a uložit. Takto máte osvědčené kombinace pro vlastní strategii testování a aplikace bez testů k dispozici.

Vitatec - MitoplusSpeciální nastavení

Tímto je umožněno úspěšné testování, pomocí DigiSoft se dají zvolit různá nastavení, změny amplitud, fáze, síla magnetického pole a potence.

Vitatec - MitoplusBěhem výdeje signálů

Při testování vždy vidíte co se děje: během výdaje signálů je na monitoru zobrazeno, jaké jsou aplikovány substanční informace a s jakým nastavením.

Doba výdeje se může měnit ode 2 – maximálně 20 vteřin.

Vitatec - Mitoplus Již žádná namáhavá práce s originál substancemi DigiSoft umožňuje testování a užívání s přednostmi moderní computrové technologii

Vyhledávání substancí - V programové oblasti máte k dispozici komfortní vyhledávací funkci. Zadejte jednoduše hledanou substanci nebo jen jednu slabiku hledané substance. Všechna obsažená digitalizovaná substanční spektra, která obsahují tuto slabiku, se objeví v seznamu. Dodatečně se vedle objeví počet vyhledaných výsledků. K aktivaci vyhledaných substančních spekter v testovacím seznamu nebo aplikačním seznamu , stačí jednoduchý klik na vyhledávací výsledek.

 

Kvalita signálů - Frekvenční spektra substancí jsou pro DigiSoft vyvinuty od VITATEC, speciálních příjímacích procesů a digitalizována v rozsahu 1 Hz až 100 Mhz. Použitím DigiSoft s pomocí MitoPlus přístroje proběhne výdej signálů bez snížení jejich kvality v oblasti 1 Hz až 100 Mhz K testování a aplikacím DigiSoft substančních spekter můžete aktivovat žádoucí výstupy na MitoPlus.

 

Detailni informace - Před menu bod Dodatečné informace se otevře okno, ve kterých vidíte všechna vybraná substanční spektra a informace – kdy , jak dlouho a ve kterém modusu případně potenci byly použity.

Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Také pro DigiSoft:

Terapeutický plán ulehčuje delegování. Je možné, pro pacienta si založit plán pro příští terapeutické sezení. Až 6 léčebných kroků a max. 20 substančními spektry. Rovněž je k dispozici poznámkové pole. Podle tohoto plánu můžete lehce pracovat v el. síti nebo aplikace delegovat pod. dolním obr.

Vitatec - MitoplusPřehledné zobrazení

Pod pojmem „substance“ jsou pro pacienta uvedeny substance, a na konci můžeme poznat, zda se jedná o jednotlivé frekvence nebo raff ampule.

Bioenergetické testování pomocí DigiSoft a MitoPlus

Vitatec - Mitoplus V DigiSoft ve spojení s MitoPlus jsou k dispozici digitální frekvenční spektra substancí v rozsahu 1 Hz až 100 MHz pro testování a aplikace.

Příslušenství k DigiSoft a MitoPlus

DigiScan – substanční spektra do 30 MHz můžete sami digitalizovat

DigiScan- Z fyziky je známo, že každá substance, v závislosti na teplotě vyzařuje elektromagnetické spektrum (záření černých těles). Pomocí DigiScan můžete tyto elektromagnetické spektra libovolných substancí digitalizovat podle speciálního procesu až do 30 MHz, a uložit je do paměti. Tento postup se dá lehce naučit a může být bez problémů delegován.

Pomocí DigiScan je pohodlným způsobem možné, digitalizovat substanční spektra ve velmi vysoké kvalitě (mezi 1 Hz až 30 Mhz). DigiScan obsahuje jak hardware (ve spojení s přístrojem MitoPlus), a také jako separátní zařízení

Reprodukce nascanovaných frekvenčních vzorců substancí k testování a aplikacím probíhá přes DigiSoft. Všechna všeobecná nastavení substancí amplituda, fáze magnetické pole, potencování a výdajový modus) mohou být provedena i u sebou sama nascanovaných substancí. Dají se volně kombinovat s VITATEC substančními spektry v odpovídající programové oblasti. Tímto způsobem se dají v DigiSoft doplňovat dodateční substance. Samozřejmě může DigiScan být použit k digitalizaci vlastních tělních sekretů a exkretů

Přehledná práce - Každá substance v DigiScan je přesně tak jako v DigiSoft přidělena stejné kategorii, pořadači. V DigiScan slouží založené pořadače jako raff ampule. Tyto raff ampule obsahují nashromážděné informace frekvenčních spekter všech po nimi nascanovaných jednotlivých substancí. Pomocí těchto raff ampulí mohou být testy prováděny velmi efektivně. Podle jakých bodů si uživatel vytvoří pořadače, je jeho volba

Vitatec - MitoplusVitatec - Mitoplus Vitatec - MitoplusArchivace

Vytvořením pořadače, dají se do nich ukládat nascanovaná frekvenční spektra substancí tak, že pro každého pacienta je rychle najdeme. Můžeme ale také podle vlastních kritérií substanční spektra ukládat a využívat je pak u všech pacientů k testování.

 

Společně neporazitelní: MitoPlus a Glabal Diagnostics

Příjem na energetické rovině – Global Diagnostics

V rámci Vitalfeld technologie ( vitální pole) byl vyvinut doposud jedinečný, fyzikální měřící a analyzační proces, který dokáže zdokumentovat energetický status fyziologických funkcí a struktur a dokumentovat je s vyobrazeními. Pomocí měřícího systému Global Diagnostics je analyzován a zobrazen během osmi minut, reakční vzorec těla. Analýzy obsahují více jak 550 měřících objektů jako nervy, svaly, klouby, orgány, zubní kvadranty apod. stejně jako 13 tělních systémů ( lymfatický, trávicí, krevní oběh apod.(. Všechny výsledky jsou zobrazeny na compultrové obrazovce. Návrhy programů a k nim patřící přestávky jsou v závěru měření na přání zobrazeny
a mohou pak být přímo startovány. Jednotlivé aplikační kroky jsou automaticky řízeny přímo přes Global Diagnostics a nemusí být nastavovány jednotlivě. Pokud si přejete, můžete přesto před startem aplikace – podle vašich vlastních zkušeností – navržené programy a časy změnit. Veškeré naměření hodnoty a informace k pacientovi z  Global Diagnostics a MitoPlus jsou shrnuty v téže databance.

Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus Vitatec - Mitoplus

Všechny VITATEC – aplikace se dají řídit z jednoho okna Pokud máte na computru nainstalovaných více VITATEC Programů, můžete ovládat z „VITATEC Command Center“ . Je třeba pak přejít do jiného okna MitoPlus