DigiSoft

VitalfeldTechnologie DigiSoft Vitalfeld

DigiSoft - digitalizovaná frekvenční spektra pro testování a aplikace

Signály podobné originálním substancím „Elektromagnetický„ otisk prstu substancí

Testování a ošetřování pomocí signálů, na které se můžete spolehnout.

 • Kvalita signálů pro vysoké nároky : novodobý snímací proces a speciálně vyvinutý reprodukující přístroj DigiCon zajistí výbornou kvalitu signálů.
 • Bylo digitalizování široké spektrum substancí včetně těžko získávaných látek.
 • Možnosti aplikace i bez testování
 • Při testování a aplikacích úspora času
 • Žádné svízelné vyhledávání určitých testovacích substancí.
 • Cílené využití fraktálních frekvenčních rozsahů
 • Žádné obtížné zpětné třídění substancí v testovacích soupravách.
 • Každé vytestované a použité substanční spektrum je přiřazeno vybranému pacientovi a automaticky uloženo.
 • Finanční úspora se srovnání s testovacímu soupravami
 • Integrovaná databanka pacientů
 • Automatická dokumentace
 • Pravidelná aktualizace substancí
 • Dobrá kombinace s jinými systémy
 • Potencování : všechny v DigiSoft obsažené substanční spektra mohou být pohodlným a rychlým způsobem potencovány – v průběhu C-, D-, a LM – potencích

Vitatec - DigiSoftSpeciální nastavení

Tímto je umožněno úspěšné testování, pomocí DigiSoft se dají zvolit různá nastavení, změny amplitud, fáze, síla magnetického pole a potence.

Jednoduchá a rychlá obsluha

Vitatec - DigiSoft Při vývoji DigiSoft byl kladen důraz hlavně na jednoduchou a rychlou obsluhu, takže i ten, kdo pracuje nezvykle krátkou dobu s PC nepotřebuje zvláštní školení. Pokud se objeví dotazy, máte k dispozici přehledné a rozsáhlé nápovědy. S novým, firmou VITATEC vyvinutým reprodukčním přístrojem DigiCon (USB – přístroj) jsou vydávána substanční spektra o frekvenčním rozsahu 1 Hz až 10 MHz – ve výborné kvalitě k testování a aplikacím.

K využití separátně nebo v kombinaci

DigiSoft může být použit separátně s laptopem. Další jeho předností je možnost kombinace s Global Diagnostics, MitoPlus nebo MitoSanClassic.

Vitatec - DigiSoft

1/ Pojem „fraktal“ pochází z matematiky a velmi jednoduše řečeno vyjadřuje „vlastní podoba“.  To znamená, že frekvenční vzorec se v různých rovinách opakují – jako jeden druh zmenšených nebo zvětšených kopií. Jsou propočitatelné a dají se cíleně využít.

2/ Global Diagnostics, novodobý fyzikální měřící a analyzační přístroj, který dokáže energetické struktury organismu změřit, odečíst a zobrazit.

3/ MitoPlus: Vitalfeld terapie – stanice v modulovém systému

4/ MitoSanClassic: kopírování přirozených frekvenčních spekter je změřitelné v koncentrované formě a na pacienta přeneseno, od 1 Hz až po cca 4 Ghz.

Vitatec - DigiSoftVýdej signálů

Při testování vždy vidíte co se děje: během výdaje signálů je na monitoru zobrazeno, jaké jsou aplikovány substanční informace a s jakým nastavením. Doba výdeje se může měnit ode 2 – maximálně 20 vteřin.

Vitatec - DigiSoft Již žádná namáhavá práce s originálními substancemí: DigiSoft umožňuje testování aplikace s předností moderní computrové technologie: Obdržíte substanční spektra na CD nebo DVD. Instalaci na computru provedete lehce.

DigiSoft nabízí šest programových oblastí

 • 1. Data pacientů: zde máte možnost uložit osobní data, poznámky nebo diagnózy
 • 2. Léčebné dny: zde najdete souhrnně všechny uložené výkony pacienta podle dne. Již provedené ošetření zde může být zvoleno pro další léčbu.
 • 3. Substance: v této programové oblasti můžete všechna s DigiSoft testovaná a použitá substanční spektra (včetně informací k potencím) pro každého pacienta zviditelnit.
 • 4. Testování: máte možnost energetické reakce jednotlivých skupin (raff ampulí) nebo jednotlivých substančních spekter na pacientovi testovat.
 • 5. Aplikace bez testování: substanční spektra mohou být pro individuální aplikace použity i bez testování.
 • 6. Vlastní seznam substancí: ze všech předkládaných substančních spekter můžete podle vlastních zvolitelných kritérií seznamy sestavit a uložit. Takto máte osvědčené kombinace pro vlastní strategii testování a aplikace bez testů k dispozici.

Vyhledávání frekvenčních spekter substancí

V programové oblasti máte k dispozici komfortní vyhledávací funkci. Zadejte jednoduše hledanou substanci nebo jen jednu slabiku hledané substance. Všechna obsažená digitalizovaná substanční spektra, která obsahují tuto slabiku, se objeví v seznamu. Dodatečně se vedle objeví počet vyhledaných výsledků. K aktivaci vyhledaných substančních spekter v testovacím seznamu nebo aplikačním seznamu, stačí jednoduchý klik na vyhledávací výsledek.

Detailni informace

Před menu bod Dodatečné informace se otevře okno, ve kterých vidíte všechna vybraná substanční spektra a informace – kdy, jak dlouho a ve kterém modusu případně potenci byly použity.

Vitatec - DigiSoft Vitatec - DigiSoftPřehledná zobrazení

Pod pojmem „substance“ jsou zviditelněné pro pacienta vytestované a použité substanční spektra.

Jsou seřazena podle hlavních kategorií, a na konci můžeme vidět, zda šlo o jednotlivé substance nebo raff ampule

Vitatec - DigiSoftDigiSoft využijete se svým computrem a výdejovým přístrojem DigiCon

Pomocí reprodukčního přístroje DigiCon z výzkumu firmy VITATEC (USB kus) jsou substanční spektra vyvdávána ve frekvencích 1 Hz až 10 MHz – ve výborné kvalitě k testování a aplikacím.

Digitalizované substance

Dodatečné přednosti pro uživatele MitoPlus

Optimalizovaný výdej signálů

Použitím DigiSoft pomocí přístroje MitoPlus proběhne výdej – rovná se příjmu signálů – bez snížení kvality v oblasti 1 Hz – 100 MHz ( pomocí reprodukčního přístroje DigiCon od 1 Hz až 10 Mhz) K testování a aplikacím DigiSoft substančních spekter můžete aktivovat žádoucí výstupy na MitoPlus.

Vitatec - DigiSoft Vitatec - DigiSoftPodle přání můžete sami digitalizovat substanční spektra do 30 MHz, pomocí příslušenství k DigiSoft (pouze s MitoPlus)

Z fyziky je známo, že každá substance, v závislosti na teplotě vyzařuje elektromagnetické spektrum (záření černých těles). Pomocí DigiScan můžete tyto elektromagnetické spektra libovolných substancí digitalizovat podle speciálního procesu až do 30 MHz, a uložit je do paměti. Tento postup se dá lehce naučit a může být bez problémů delegován.

Pomocí DigiScan je pohodlným způsobem možné, digitalizovat substanční spektra ve velmi vysoké kvalitě (mezi 1 Hz až 30 Mhz). DigiScan obsahuje jak hardware (ve spojení s přístrojem MitoPlus), a také jako separátní zařízení

Reprodukce nascanovaných frekvenčních vzorců substancí k testování a aplikacím probíhá přes DigiSoft. Všechna všeobecná nastavení substancí (amplituda, fáze magnetické pole, potencování a výdajový modus) mohou být provedena i u sebou sama nascanovaných substancí. Dají se volně kombinovat s VITATEC substančními spektry v odpovídající programové oblasti. Tímto způsobem se dají v DigiSoft doplňovat dodateční substance. Samozřejmě může DigiScan být použit k digitalizaci vlastních tělních sekretů a exkretů

Přehledná práce

Každá substance v DigiScan je přesně tak jako v DigiSoft přidělena stejné kategorii, pořadači. V DigiScan slouží založené pořadače jako raff ampule. Tyto raff ampule obsahují nashromážděné informace frekvenčních spekter všech po nimi nascanovaných jednotlivých substancí. Pomocí těchto raff ampulí mohou být testy prováděny velmi efektivně. Podle jakých kritérií bude uživatel postupovat, záleží jen na něm.